Punts/Premis

El recompte de punts es farà mitjançant el pes (amb una bàscula) d’unes bosses al final de la setmana:

  • Per cada 0,05 kg =5 punts
  • Per cada 0,1 kg = 10 punts
  • Per cada 0,5 kg = 50 punts
  • Per cada 1 kg = 100 punts 

Com a màxim al mes es podran aconseguir 300 punts, tothom rebrà un premi per haver reciclat encara que com és obvi els premis aniran de pitjor a millor

en conseqüència dels punts aconseguits.

(Aquests premis s’haurien de parlar amb el professorat perquè estiguin d’acord en fer-los, ja que es realitzaran en hores de classe la gran majoria) Encara no es pot saber amb seguretat quins premis seran, però aquests són uns dels possibles:

  • 10 minuts més de pati
  • Una sortida les dues últimes hores (a un lloc proper)
  • Veure una pel·lícula
  • Etc.