Coneixe’ns

El nostre grup està format per quatre participants molt interessats en la matèria i amb l’objectiu d’aprendre i millorar el nostre nivell informàtic, en aquest treball ens endinsem amb les diferents formes que tenim de reciclar, a aprendre a treballar en equip entre els diferents companys del nostre entorn , i a gaudir d’aquest nou procediment de reciclatge.